Med anledning av att risken för smitta av Coronavirus har uppgraderats har vi följande vädjan till våra patienter.

 

Om du befunnit dig i ett av de riskområden som Folkhälsomyndigheten listat och har förkylningssymtom så ring 1177. Kom inte in på kliniken.

Om du är sjuk och har feber så stanna hemma tills du är frisk, oavsett om du befunnit dig i ett riskområde eller inte.

Vi måste hjälpas åt för att minska risken för smittspridning.

Sedan måndag den 16 mars gäller också följande: För alla patienter som räknas som riskpatienter i detta fall, kommer vi att göra så att vi flyttar fram era tider och kallelser till ett senare skede. Till riskpatienter räknas personer med hög ålder och personer med underliggande sjukdomar såsom cancersjukdom, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom (t ex KOL),  diabetes samt svårinställt högt blodtryck.

 

Tack på förhand