Ett par av ”gamlingarna” i Tandvårdsgruppen, Jens och Kent, har varit i Peru och gått Inkaleden, tillsammans med fruar och vänner.

Det var 4 dagars vandring efter gamla inkaleder, på höjder vi inte är vana med. Som högst befann vi oss på 4200 meters höjd.
Trots bra förberedelser med träning, gjorde den tunna luften att det stundtals blev ganska tufft.

På bilden är vi väldigt glada och nöjda över att ha nått slutmålet, den fantastiska Inkaruinen Machu Picchu

(Fotot taget av Gunnar Meller)