Tandläkare från Tandvårdsgruppen var tisdagen den 4 februari på besök hos tandläkare Erik Lennartsson i Stockholm. Erik är född och uppvuxen i Norberg och driver idag, tillsammans med tandläkare Michael Karlstén en nystartad klinik i Stockholm som är specialiserad på implantatkirurgi och estetisk tandvård. Erik Lennartsson tog sin tandläkarexamen 2002 och arbetar sedan 2004 uteslutande med implantatkirurgi. Han är en av de kirurger som utfört mest implantatoperationer i landet. Mars 2013 tog Erik, som förste svenske tandläkare, en masterexamen i implantatkirurgi vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland. För mera information, besök gärna www.dentalakademin.se Denna dag startade tidigt och under hela dagen utfördes avancerade implantatoperationer av Erik, varvade med givande diskussioner med både Erik och Michael. Tandläkare från Tandvårdsgruppen turades om att assistera Erik vid operationerna, och i något fall också utföra ingrepp under Eriks handledning. Det var en mycket givande dag som har gett oss ytterligare kunskaper och möjligheter i vår framgångsrika implantatverksamhet.

Ett stort Tack till Erik och Michael från Tandvårdsgruppen!