För femte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning att de patienter som besöker Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar är de som är mest nöjda med sin vård.
Tandvård ligger liksom tidigare år i topp när det gäller kundnöjdhet i SKI:s mätningar, med en siffra på 81,7 på en skala från 1-100.

Återigen toppar Praktikertjänst nöjdhetsindexet med 87,3, och allra högst omdöme fick Adderamottagningarna. Dessa fick nöjdhetssiffran 90,4.

Övriga privattandläkare fick 85,7 och Folktandvården 77,0 (se nedan).

Mätningen bygger på telefonintervjuer med totalt cirka 8 000 personer i åldern 18-79 år, och rör de samhällstjänster som omfattas av SKI:s undersökningar.
Betygsskala för kundnöjdhet:

0–60 Missnöjda kunder
60–75 Nöjda
75–100 Mycket nöjda