Tandvårdsförsäkring – aktuellt om tandvårdsstödet

Tandvårdsförsäkring- det nya tandvårdsstödet började gälla den 1 juli 2008 och berör alla som är 20 år eller äldre. Här kan du läsa om hur det påverkar just dig.

Tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag.
  • ett skydd mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

  • Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Inom tandvården tillämpas fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.
Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.