Tandvårdsgruppens vårdideologi

Vi erbjuder en modern, förebyggande tandvård.

Den är individanpassad och har fokus inställt på långsiktighet. Detta kräver kontinuitet i form av regelbundna kontroller och god egenvård. Rätt genomförd är det såväl den bästa som den mest prisvärda tandvården.

Vi vill att Du ska vara delaktig i vården.

Därför kommer vi alltid att redogöra för de ”fel” vi hittar. Vi kommer också att erbjuda ett eller flera förslag på hur de ska åtgärdas. Det slutliga beslutet är ditt.

Vi vill att Du ska kunna få ”all din tandvård på
hemmaplan.”

Därför håller vi en hög nivå på investering i utrustning och
kompetensutveckling. Vi har stor erfarenhet av omfattande rekonstruktiv tandvård och besitter specialkompetens för implantatbehandling. Att tandvården ska vara estetisk, dvs se bra ut är en självklarhet för oss, likaväl som att mottagningarna har tandhygienist och/eller profylaxutbildade tandsköterskor.

Vi vill prioritera Dig, som är ”vår patient”.

En förutsättning för att vi ska betrakta Dig som ”vår patient” är att vi tillsammans kommer överens om kallelse för regelbunden kontroll.
Det är dina behov och önskemål som styr när och hur ofta det blir.
Vi kommer alltid att prioritera ”våra” patienter framför andra vårdsökande.

Vi vill i första hand ägna oss åt tandvård.

Därför ingår alla mottagningar i Praktikertjänst AB, Sveriges största privata vårdföretag.

Vi vill hålla hög kvalitet.

Mottagningarna ingår i ett lokalt nätverk av mottagningar med samma inriktning,
www.tandvaardsgruppen.nu

Vi vill vara tydliga avseende pris.

Därför finns en komplett prislista här på hemsidan samt även i väntrummet på mottagningarna. Vid mer omfattande behandlingar får du alltid ett skriftligt kostnadsförslag.
Har Du funderingar när det gäller kostnader så säg alltid till.
Här hittar du våra priser för tandvård: