Helgjour tandläkare i Västmanland och Dalarna

Hit kan du vända dig lördagar och söndagar samt andra helgdagar, ifall du får akuta problem som inte kan vänta.

Privattandläkarjour Västmanland (oftast Västerås)
Telefon 070 – 247 95 30 Observera att det är telefontid 09.00-11.00

Helgjour Dalarna (Borlänge sjukhus)
Telefon 0243 – 49 71 91 Observera att det är telefontid 10.00-12.00